U bevindt zich hier:

Effect op vastgoed en organisatie

Effect op vastgoed en organisatie 

Vastgoedsturing vraagt om het integraal en actief verbinden van alle vastgoedprocessen en -activiteiten in de organisatie. Mensenwerk dus, ondersteund door de juiste tools.
Het effect van samenwerken met Firm kenmerkt zich in concrete resultaten;

Effect op uw vastgoed

 • losse data is vertaald naar een logische datastructuur waarop gerichte data-analyses en benchmarks kunnen worden uitgevoerd;
 • de opdrachtgever beschikt over een interactief objectplan met inzicht in de 0-situatie en prestaties van complexen/gebouwen;
 • de opdrachtgever beschikt over een interactief portefeuilleplan als sturingsdashboard van uw vastgoedportefeuille met de belangrijkste thema’s en KPI’s;
 • de opdrachtgever beschikt over een concreet afwegingskader inclusief scenario analyse ten behoeve van besluitvorming;
 • de opdrachtgever beschikt over een interactieve routekaart, waarmee een uitgelijnd huisvestingsprogramma ontstaat voor o.a. planmatig onderhoud, verduurzaming, transformatie, sloop, nieuwbouw, aan-/verkoop.

Kortom, de basis is op orde om vastgoed te kunnen sturen.

Effect op een organisatie

 • de organisatie begrijpt de essentie van vastgoedsturing en op welke wijze iedere afdeling of rol daaraan bijdraagt;
 • de organisatie is (in)gericht op afdelingsoverstijgende samenwerking voor effectieve vastgoedsturing;
 • de organisatie beschikt over het benodigde beleid;
 • de organisatie beschikt over de benodigde processen;
 • de organisatie beschikt over de benodigde bouwstenen voor vastgoedsturing;
 • er is een basis gelegd voor duurzame resultaatgerichte samenwerkingen met (uitvoerende) partners.

Kortom, de opdrachtgever beschikt over de juiste bouwstenen om proactief te sturen op doelstellingen en tijdig te anticiperen op veranderende omgevingsfactoren.

terug naar -> hoe we dat doen

Vestiging Apeldoorn

Bezoekadres
Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Vestiging Almelo

Bezoekadres
Hofstraat 79
7607 AC Almelo

Copyright 2024 - Firm Vastgoed & Organisatie - KvK-nummer 66378052

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring